Menu
Strona Główna
Oferta
Servis
Home
Kontakt
 
Nowo¶ci
Promocja
Płatno¶ci & Dostawa
Darmowy licznik odwiedzin
 
Cooki
 

"UNIREP- THORTEX - 3M molecular"

Systemy naprawcze metalu
Systemy przebudowy inżynierii metalowej dostępne s± w szerokim zakresie w celu zaspokojenia wszystkich przypadków. Oferuj± one doskonał± przyczepność do wszystkich metali daj±c długotrwałe naprawy nawet przy najcięższych pracach. Po utwardzeniu, s± przydatne do obróbki mechanicznej i oferuj± szybki zwrot na skróceniu czasu przestojów. Gama materiałów UNIREP to materiały dwuskładnikowe; po dokładnym zmieszaniu obu komponentów w odpowiedniej proporcji, powstaje rodzaj pasty molekularnej, miękkiej i elastycznej, i przez to pozwalaj±cej na precyzyjne wypełnianie ubytków.

Ceramiczne systemy naprawcze
Ceramiczne systemy s± przeznaczone do odbudowy i ochrony składników podlegaj±cych erozji i korozję. Oferuj± one doskonał± odporność na ś¶cieranie,  odporność na uderzenia i odporne na szeroki zakres chemikali przemysłowych. S± idealne do odbudowy i naprawy mocno uszkodzonych obszarów maszyn działaj±cych w najbardziej agresywnych warunkach przepływu płynu.

Systemy naprawcze elastomerowe
Elastomerowe systemy naprawcze s± używane do naprawy i ochrony wszystkich czę¶sci elastycznych. S± one idealne do szerokiej gamy zastosowań, w tym: przeno¶śników taś¶mowych, uszczelki, rolki, gniazda zaworów, wirniki, dylatacji itp.

REMONTY STRUKTUR BUDOWLANYCH
Bazuj±c na bogatej gamie doskonałych materiałów do napraw i obudowy zniszczonych, ale także prezerwacji nowych struktur budowlanych, a także maj±c za podstawe szeroki zakres DO¦WIADCZEŃ ,  możemy przeprowadzić analizę potrzeb,oraz dokonać doboru technologii i materiałów praktycznie  do każdego przypadku koniecznej naprawy budynku, hali przemysłowej, mostu, tunelu czy innych struktur inżynierskich pozwala na to nasza wiedza techniczna i bogate do¶wiadczenie. Poniżej podajemy tylko kilka typowych rozwi±zań. 

Materiały pomocnicze:

Oferta specjalna:


© Copyright Profesional Designers.