CHEMOUTWARDZALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE i POWŁOKOWE

Systemy przebudowy inżynierii metalowej dostępne są w szerokim zakresie w celu zaspokojenia wszystkich przypadków. Oferują one doskonałą przyczepnośœć do wszystkich metali dając długotrwałe naprawy nawet przy najcięższych pracach. Po utwardzeniu, są przydatne do obróbki mechanicznej i oferują szybki zwrot na skróceniu czasu przestojów. Gama materiałów UNIREP to materiały dwuskładnikowe; po dokładnym zmieszaniu obu komponentów w odpowiedniej proporcji, powstaje rodzaj pasty molekularnej, miękkiej i elastycznej, przez to pozwalającej na precyzyjne wypełnianie ubytków.

Ceramiczne systemy są przeznaczone do odbudowy i ochrony składników podlegających erozji i korozję. Oferują one doskonałą odpornośœć na œścieranie, odpornośœć na uderzenia i odporne na szeroki zakres chemikali przemysłowych. Są idealne do odbudowy i naprawy mocno uszkodzonych obszarów maszyn działających w najbardziej agresywnych warunkach przepływu płynu.

Elastomerowe systemy naprawcze są używane do naprawy i ochrony wszystkich częśsci elastycznych. Są one idealne do szerokiej gamy zastosowań, w tym: przenośœników taœśmowych, uszczelki, rolki, gniazda zaworów, wirniki, dylatacji itp.

Bazując na bogatej gamie doskonałych materiałów do napraw i obudowy zniszczonych, ale także prezerwacji nowych struktur budowlanych, a także mając za podstawe szeroki zakres DOŚWIADCZEŃ ,  możemy przeprowadzić analizę potrzeb, oraz dokonać doboru technologii i materiałów praktycznie  do każdego przypadku koniecznej naprawy budynku, hali przemysłowej, mostu, tunelu czy innych struktur inżynierskich pozwala na to nasza wiedza techniczna i bogate doświadczenie.

Materiały chemoutwardzalne, najczęściej dwuskładnikowe materiały powłokowe, dokładnie dobierane do konkretnych warunków eksploatacji (stan podłoża, temperatura pracy, stopień zanieczyszczenia atmosfery lub wartość pH cieczy i jej koncentracja) , o rewelacyjnych wprost charakterystykach odporności, wytrzymałości i trwałości, umożliwiających udzielanie wieloletnich gwarancji dla osłanianego obiektu.