PŁYNNA USZCZELKA

COPALTITE

COPALTITE jest jednoskładnikową, gęstą pastą, o kolorze antracytowo-szarym, odporną na ekstremalne wysokie reżimy temperatur i ciśnienie,jest stosowany do uszczelniania połączeń statycznych elementów maszyn i urządzeń w tym:korpusó wmaszyn, elementów urządzeń i instalacji oraz połączeń kołnierzowych i gwintów. Gotowy produkt pozostaje elastyczny i odporny na drgania - i zapewnia trwałe i szzelne połączenie.

COPALTITE jest wysoce niezawodny i wręcz niezastąpiony, zwłaszcza przy:
•ekspozycji uszczelnianych połączeń na temperatury czynnika od -157oC do + 815oC,
•uszczelnianiu połączeń parowych narażonych na ciśnienia do 141 kg/cm2 przy 650oC,
•połączeniach kołnierzowych bez uszczelek miękkich aż do 455 kg/cm2,
•połączeniach gwintowych do 7000 kg/cm2.

COPALTITE umożliwia łatwe oddzielenie (demontaż) obu łączonych elementów, nawet po upływie długotrwałego okresu pracy w wysokich temperaturach i pod wysokimi ciśnieniami. Odporny na większość związków chemicznych. COPALTITE jest stosowany w instalacjach parowych, amonowych, węglowodorowych, chłodniczych, hydraulicznych, propanowych, a także alkalicznych i na wodę morską.
Typowe zastosowania COPALTITE to;
•turbiny parowe, kondensory
•wymienniki ciepła, gazowe instalacje ciśnieniowe
•węzły cieplne, linie chłodnicze
•bojlery i kompresory, systemy hydrauliczne

COPALTITE to jedyne płynne szczeliwo, które spełnia NORMĘ NAVY - MIL S-15204D Marynarki Wojennej USA przy zastosowaniu w okrętowych turbinach napędowych. Podstawowy test to odporność na parę wodną o ciśnieniu 84 kg/cm2 przez 96 godzin i cykliczne schładzanie co 4 godziny. W pełni pozytywny wynik testu: całkowity brak przecieku, zakwalifikował COPALTITE do stałego stosowania w armii.DANE O EKOTOKSYCZNOŚCI COPALTITE nie zawiera: cynku, arszeniku, antymonu ani bizmutu. zawiera śladowe ilości pierwiastków:
Ołów, grafit - 10 PPM
Fluor, F - 10 PPM
Rtęć, Hg - 10 PPM
Fosfor, P - 10 PPM
Sód, Na - 100 PPM
Chlor, Cl - 100 PPM
Miedź, Cu - 10 PPM
Siarka, S - 0,18 %

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
Konsystencja: COPALTITE PŁYNNY - lepkość 10000 cps COPALTITE CEMENT - lepkość 80000 cps Cząsteczki stałe: ponad 90% Adhezja: doskonała do metali, ceramiki, szkła i większości tworzyw sztucznych Współczynnik rozszerzalności: około 5 x 10 -6 Kurczliwość: poniżej 1 % CHEMOODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI;
Para wodna - DOSKONAŁ Kwasy - DOBRA
Węglowodory - DOSKONAŁ Oleje hydrauliczne - DOSKONAŁA
Soda kaustyczna - DOSTATECZN Amoniak - DOSKONAŁA
Oleje - DOSKONAŁ Benzyna - DOSKONAŁA

WSKAZÓWKI przy APLIKACJI Przy powierzchniach gładkich - stosować COPALTITE FLUID, przy powierzchniach z większymi wżerami - należy go wstępnie utwardzić(osuszyć). Łączone powierzchnie muszą być suche i czyste.Odtłuścić można czyściwami, (UNIREP 94). COPALTITE nakładać na obie łączone powierzchnie CIENKĄ WARSTWĄ. Po nałożeniu połączenie docisnąć i skręcić na stałe. Ogrzewanie przyspiesza utwardzenie materiału i tym samym przygotowanie go do pracy (oczywiście NIE CAŁKOWITE UTWARDZENIE!!!). Gdy uszczelniamy połączenia przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach, po złączeniu powierzchni COPALTITE musi być wygrzany wstępnie BEZ EKSPOZYCJI na PODWYŻSZONE CIŚNIENIA:
•wygrzewanie w temperaturze 120oC wymaga tylko 15 min.
•wygrzewanie w temperaturach niższych - nie mniej niż 4 godz. Powtarzając operację uszczelniania, podczas następnego remontu / demontażu - „stary" (lub wymagające tego elementy) COPALTITE, można usunąć szczotką rotacyjną i po zmyciu tych miejsc alkoholem, jedynie brakującą jego część - uzupełnić nowym COPALTITE

Kontakt
+48 730 523 294
biuro@iduna.com.pl