• UNIREP 37 SD

    Elastomerowe systemy naprawcze są używane do naprawy i ochrony wszystkich częśsci elastycznych. Są one idealne do szerokiej gamy zastosowań, w tym: przenośœników taœśmowych, uszczelki, rolki, gniazda zaworów, wirniki, dylatacji itp.

    Karta Katalogowa >>
    Karta Charakterystyki >>