• UNIREP 95-separator
    Release Agent 035

    Specjalny płyn silikonowy chroniący określone powierzchnie przed przyczepnością materiałów UNIREP, umożliwia odtwarzanie ściśle pasowanych powierzchni, wykonywanie precyzyjnych form, równomierny rozkład nacisków na duże powieżchnie itd.

  • UNIREP 96 - Bandaż z włóknaszklanego
    Reinforcement Tape 040

    Jest nośnikiem ("rusztowaniem") dla materiałów UNIREP wprzypadku konieczności odbudowy nieistniejącego (zniszczonego całkowicie) elementu maszyny czy urządzenia np. wyrwanej łopatki wirnika, dziury w kadłubie silnika spalinowego, brakującego żeberka nośnego w konstrukcji odlewanej czy elementu korpususprężarki.