• UNIWALL 843
  WODOROZCIEŃCZALNY ŚCIANY WEW. i ZEW. BUDYNKÓW

  Materiał jest przeznaczony do zabezpieczania ścian wewnętrznych i zewnętrznychbudynków i budowli, w pomieszczeniach budynków przemysłowych imieszkalnych oraz wszelkich powierzchni metalowych, betonowych,tynkowanych, z cegły itd. Doskonale sprawdza się w aplikacjach na ścianach wewnętrznych zwłaszcza w zakładach środków spożywczych,zakładach farmaceutycznych, szpitalach i szkołach, dworcach lotniczych ikolejowych, a także stacjach metra.

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki >>
  Formularz Zamówienia >>
 • UNIFLOOR 850

  Special po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwozmywalną powierzchnię, odporną na ruch kołowy o średnichobciążeniach (wózki magazynowe, widłowe). W stanie utwardzonymUNIFLOOR 850 Special jest odporny na działanie wody,rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, olejów mineralnych imaszynowych, rozcieńczalników itp

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki >>
  Formularz Zamówienia >>
 • UNIFLOOR 850 Special

  jest dwuskładnikową epoksydowo-mineralną, barwioną masą posadzkową, stosowaną jakowarstwa wierzchnia przemysłowych posadzek bezspoinowych wróżnych systemach posadzkowych. Przeznaczenie użytkowe wbudownictwie ogólnym , przemysłowym , chemicznym i spożywczym ,parkingi , garaże, laboratoria , pomieszczenia techniczne, itp. UNIFLOOR 850 Special może być wykonywany w następującychwersjach: • Cienkopowłokowej • Samorozlewnej (ok. 1 – 2 mm) • Przeciwpoślizgowej wylewano – szpachlowej z wypełniaczemkwarcowym i posypką z piasku kwarcowego (ok. 3 – 5 mm).

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki A >>
  Karta Charakterystyki B >>
  Formularz Zamówienia >>
 • UNIFLOOR 810 Special

  jest niskolepką, dwuskładnikową kompozycją epoksydową przeznaczoną dowzmacniania podłoża betonowego pod wszelkiego rodzajuizolacje, powłoki epoksydowe, laminaty, szpachlówki,posadzki bezspoinowe, a także może służyć dosamodzielnego impregnowania powierzchni betonu, kamieniabudowlanego, cegły, klinkieru itp. Materiał jest stosowany jako pierwsza warstwa,aktywująca podłoża, w tym betonowe (nowe, zniszczone lubporowate). Zmieszany z suchym granulatem kwarcowym, ospecjalnie dobranej ziarnistości, tworzypełnowartościowy materiał wykładzinowy, oznaczający się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Może także być używany jako przeźroczysty bezrozpuszczalnikowy systemzabezpieczeń betonu, wykładzin marmurowych i kamiennych,a także podłóg z terrakoty i cegły czy klinkieru.Posypanie kruszywem przed utwardzeniem nałożonejcienkiej warstwy eliminuje śliskość naprawianej lubosłanianej powierzchni.

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki A >>
  Karta Charakterystyki B >>
  Formularz Zamówienia >>
 • UNIVERALL 940

  Dwuskładnikowapowłoka epoksydowo-aminowa, I klasyodporności ogniowej wg BS 476 Part 7, dostosowania jako podkład na powierzchniedokładnie oczyszczone, ale również napowierzchnie wcześniej pokrywanegalwanicznie. Uniwersalnie stosowany jako wysokiejklasy podkład na powierzchnie betonowe,stalowe i aluminiowe, a takżepowierzchnie tworzywowe (w tym także ztworzyw fenolowych), odporny nawiększość chemicznie aktywnych roztworówwodnych. Stosowany na zbiorniki wodypitnej (atesty PL i UE). Nadzwyczajnaprzyczepność do powierzchni dokładnieoczyszczonych piaskowaniem i dopowierzchni wcześniej pokrywanychgalwanicznie.

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki >>
  Formularz Zamówienia >>
 • UNITOL 920

  Wysokowydajny i odporny nadziałanie chemikaliów podkład odużym udziale cząsteczekstałych, przeznaczony dostosowania na powierzchnie,które nie mogą być piaskowane, amogą być jedynie ręcznieprzygotowane do pokrywania, mogą też być po prostu lekkozardzewiałe. Materiał wykazujenadzwyczajne własnościusieciowania i przyczepności.Stosowany jako grunt lub też samodzielny system powlekania odługookresowym zabezpieczeniu nadziałanie warunkówatmosferycznych.

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki A >>
  Karta Charakterystyki B >>
  Formularz Zamówienia >>
 • Unichem 980 Thortex Chemi tech UC

  wysoko wytrzymałościowa powłoka grubowarstwowa o wybitnej odporności na działanie stężonych chemikalii w podwyższonych temperaturach, do stosowania na odpowiednio przygotowane powierzchnie stali i betonów .OPTYMALNIE: DWIE WARSTWY ( ZA TO BEZ ŻADNEGO PODKŁADU)

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki A >>
  Karta Charakterystyki B >>
  Formularz Zamówienia >>
 • Unichem 152 - Thortex Chemi tech 152 LV

  - wysoce odporna na korozję i atak chemiczny, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka, do wykładania wewnętrznych ścian zbiorników, wszędzie tam gdzie nie można dokładnie przygotować powierzchni pod malowanie.( BEZ PIASKOWANIA).

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki >>
  Formularz Zamówienia >>
 • Unichem 960  - Thortex Chemi tech CR

  grubowarstwowa powłoka, odporna na bezpośredni kontakt ze stężonymi (chłodnymi) chemikaliami, w tym zwłaszcza na paliwa i pochodne ropy naftowej.

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki >>
  Formularz Zamówienia >>
 • UNICHEM 961

  Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa,gruba warstwa epoksydowa, wysoce odpornana korozję i agresję chłodnych roztworówchemicznych. Specjalnie zaprojektowana iszeroko stosowana jako wykładzinawewnętrzna ścianek rurociągów orazwszelkiego rodzaju zbiorników iinstalacji wody pitnej, posiadającaatesty UE, a także polski ATEST PZH.

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki >>
  Formularz Zamówienia >>
 • POLYNOX 136

  wysokiej jakości odpornana korozję powłoka akrylowa, dostosowania na powierzchnie stalowe ibetony. Jednokomponentowy materiał bazowany na elastycznych żywicachakrylowych, wypełnionych nieorganicznymimolekułami i pigmentami. Doskonałasprężystość materiału oraz pełnaodporność na korozję, przy jednoczesnejodporności na efekty promieniowania UV,doskonałej przyczepności i trwałości.Można stosować na stare (ale dobrzetrzymające się) powłoki

  Karta Katalogowa >>
  Karta Charakterystyki >>
  Formularz Zamówienia >>