Menu
Strona Główna
Oferta
Servis
METAL - tech
CERAMIKI
ELASTOMERY
Materiały POWŁOKOWE
Kontakt
 
 
 
 
 
 

Naprawa technologi± UNIREP-UNICOAT MOLECULAR polega na nakładaniu na uszkodzone miejsca materiału, który uzupełni rodzimy materiał danej czę¶ci, wypełni braki, zast±pi materiał wytarty czy zużyty lub też – na nałożeniu warstwy ochronnej, cienkiej, ale skutecznie osłaniaj±cej dany element przed niszcz±cymi działaniami korozji, erozji czy kawitacji.

Oferujemy materiały na wykonanie :
 Napraw zniszczeń w wyniku przepływu cieczy
 Napraw zniszczonych elementów betonu
 Napraw elementów metalowych
 Napraw elementów gumowych
 Napraw struktur budowlanych

UNIREP 28, UNIREP 80 POLYNOX 136

 Oferujemy usługi :
 Opracowanie technologi naprawy
 Nadzór nad przeprowadzan± napraw±
 Podłogi przymysłowe
 Powłoki (antykorozja, podłogi, inne)
 Materiały specjalne

Oferujemy usługi i pełne wykonastwo :
 Podłogi przemysłowe (heavy duty)
 Podłogi specjalne
 Garaże
 Parkingi
 Podłogi antyelektrostatyczne

UNIFLOOR 850 UNIFLOOR RAPID 825

Wzory ofert na wykonanie:

  • Oferta na usuwanie wycieków ruroci±gów wody pitnej
  • OFERTA na wykonanie
    WYSOKOWYTRZYMAŁOŚCIOWEJ PODŁOGI PRZEMYSŁOWEJ CIENKOWARSTWOWEJ
  • OFERTA na wykonanie
    WYSOKOWYTRZYMAŁOŚCIOWEJ PODŁOGI PRZEMYSŁOWEJ GRUBOWARSTWOWEJ
  • OFERTA na wykonanie
    WYSOKOWYTRZYMAŁOŚCIOWEJ WYLEWKI PODŁOGI PRZEMYSŁOWEJ, GRUBOWARSTWOWEJ SAMOPOZIOMUJĄCEJ I ANTYSTATYCZNEJ

 


© Copyright Profesional Designers.